Nu exista biruință fără luptă!
Dacă cineva mi-ar spune că a câștigat un mare premiu, ieșind biruitor pe primul loc, l-aș întreba ce fel de probă a avut, cât de greu a fost, ce satisfacție simte acum?

Mai întâi crucea.
Refrenul unui cântec creștin spune:
„Drumul Slavei trece și pe la cruce \
Credincioșii știu și-n genunchi să-l urce„
Înainte ca Domnul Isus Hristos să aducă marea biruință, a trebuit să treacă marile probe ale Calvarului și crucii. more

’’Mulţimea celor ce crezuseră, era o inimă şi un suflet. Nici unul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obşte.Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus.Şi un mare har era peste toţi. Căci nu era nici unul printre ei, care să ducă lipsă: toţi cei ce aveau ogoare sau case, le vindeau, aduceau preţul lucrurilor vândute, şi-l puneau la picioarele apostolilor; apoi se împărţea fiecăruia după cum avea nevoie. Iosif, numit de apostoli şi Barnaba, adică, în tălmăcire, fiul mângâierii, un Levit, de neam din Cipru, a vândut un ogor, pe care-l avea, a adus banii, şi i-a pus la picioarele apostolilor.’’

 more

« Intariti-va dar mainile obosite si genunchii slabanogiti ; croiti carari drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce schiopateaza sa nu se abata din cale, ci mai degraba sa fie vindecat. »

 more

Duhul Domnului, un duh de viatã Cu putin timp în urmã am sãrbãtorit revãrsarea Duhului Sfânt care ne aduce aminte de promisiunea lui Isus Hristos: ‘’Si eu voi ruga pe Tatãl si El vã va da un alt Mângãietor, care sã rãmânã cu voi în veac ‘’ (Ioan 14 : 16). Mângâietor în limba greacã înseamnã ‘’ a fi lângã ‘’. În Faptele Apostolilor revãrsarea Duhului la Rusalii constituie momentul când ucenicii au experimentat ei însisi aceastã manifestare a lui Dumnezeu care o face prin Duhul Sãu cel Sfânt . Din acest moment putem sã spunem cã a avut loc începutul

 more