Duhul Domnului

Duhul Domnului, un duh de viatã Cu putin timp în urmã am sãrbãtorit revãrsarea Duhului Sfânt care ne aduce aminte de promisiunea lui Isus Hristos: ‘’Si eu voi ruga pe Tatãl si El vã va da un alt Mângãietor, care sã rãmânã cu voi în veac ‘’ (Ioan 14 : 16). Mângâietor în limba greacã înseamnã ‘’ a fi lângã ‘’. În Faptele Apostolilor revãrsarea Duhului la Rusalii constituie momentul când ucenicii au experimentat ei însisi aceastã manifestare a lui Dumnezeu care o face prin Duhul Sãu cel Sfânt . Din acest moment putem sã spunem cã a avut loc începutul


vietii crestine (Fp.Ap 2 : 42-44), a experientei crestine (Gal 3 :2) cât si a comuniunii cu Hristos (Rom 8 :9). De asemenea, Scriptura ne relateazã cã Duhul Domnului efectueazã nasterea din nou, (Ioan 3-8), transformã inimile, gândirea si convingerile , ne umple viata cu binecuvântari, iar râul de apa vie ce âcurge de la Hristos, (Ioan 7 :-37) inundã sufletele ce stau în asteptarea fãgãduintei sfinte lãsând puterea Sa divinã peste fiecare. Duhul Domnului este acela care ne convinge de realitatea pãcatului îdar si de urmãrile lui ; EL ne lumineazã mintea ca sã întelegem cã suntem pãcãtosi si realizeazã sfintirea (1 Cor 6 :11). Scopul lucrãrii Duhului Sfant în om este acela de a-l transforma , de a-l schimba si de a-l cãlãuzi în fiecare moment al vietii . Aceasta ne dã o sigurantã de sine cã suntem copii lui Dumnezeu conform cu Rom 8 :14 , ‘’Cãci toti cei ce sunt cãlãuziti de Duhul lui Dumnezeu, sunt fii ai lui Dumnezeu’’. Uneori ne întrebam ; ‘’Oare am primit eu Duhul Sfnt ? Oare mai exista in mine Duhul lui Dumnezeu, sau , Ce mã surã din Duhul Sfânt am eu în inima mea ? Ei bine dragii mei vreau sã vã spun cã Duhul Sfânt este ‘’totul sau nimic’’… De ce ? Pentru cã Duhul Sfânt este o persoanã, este a treia persoanã din Dumnezeu, este cu certitudine Duhul lui Hristos,Rom 8 :9,este înlocuitorul lui Isus pe pãmânt( 1Ioan 2 :1) , este în credincios reproducerea caracterului lui Isus si a vietii sale înviate Rom 8 :11. Noi trebuie sã ne rugãm pentru plinãtatea Duhului Sfânt în viata noastrã , sã ne deschidem inimile si sã umblãm în asa fel încât sã-I dãm cale liberã Duhului în viatã. Ca sã fi plin de Duhul si sã fi plin de râvnã pentru lucrarea lui Dumnezeu, trebuie sã studiem Cuvântul Lui ,sã avem o pãrtãsie si o comuniune zilnicã cu Dumnezeu. Astfel vom avea biruinta, izbanda si intelepciunea în tot ce a ce vom face (Iosua1 :8) (Ps1 :3). ‘’De aceea drag crestine cere harul Sau divin. Nu mai lasa ratacirea sa schimbe al tau destin, Cere imputernicirea, cu Duhul Sfant sa fii plin ca prin El sa cunosti taine, de El sa ascultideplin’’ Zic,dar ;umblati carmuiti de Duhul si nu impliniti poftele firii pamantesti’’.Galateni 5: 6

8