MISIUNE

-Viziunea de misiune a Bisericii Filadelfia din Paris îşi găseşte rădăcinile în porunca Mântuitorului nostru Isus Hristos dată ucenicilor Săi înainte de a se înălţa la Cer:

Toatăevanghelie-480x340 puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. 

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.  

Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu Sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” (Ev. după Matei 28:18) 

 

-A împărtăşi pe Isus Hristos trebuie să fie lucrarea unei vieţi întregi.

Este scris în Biblie: Coloseni 1:28-29. “Pe El Îl propovăduim noi şi sfătuim pe orice om şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om desăvârşit în Hristos Isus. Iată la ce lucrez eu şi mă lupt după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie în mine.

 

Aşa că ori unFB46de mergem, le vorbim despre Hristos tuturor celor care sunt dispuşi să asculte, prevenindu-i şi învăţându-i cum ştim mai bine. Vrem să putem înfăţişa pe fiecare lui Dumnezeu ca desăvârşit, pe baza a ceea ce a făcut Cristos pentru fiecare din ei. Aceasta e misiunea noastra şi o putem îndeplini doar fiindcă energia sublimă a lui Cristos acţionează în noi.

 

FILADELFIA PARIS 

 

Chemarea de a face misiune, este adresată de însuși Domnul nostru Isus Hristos, înainte de a se înaltă la cer, în Matei 28:19-20: „Duceti-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și invătati-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, pană la sfârșitul veacului.” Aceste cuvinte ale Mântuitorului se adresează fiecăruia dintre noi, iar Biserică Filadelfia încearcă să răspundă acestei chemări prin implicarea tot mai activă în ultimii ani in punctele cunoscute deja: 

-INDIA: Avem frați plecați să slujească în lucrarea cu copii orfani. 

Prin Harul lui Dumnezeu, Biserică Filadelfia-Paris, este implicată în misiunea din Oltenia zonă Tg-Jiu. Astfel, de aprox. 2 ani, s-a stabilit o legătură mai strânsă și constanța cu Biserică Golgota din Tg-Jiu. În acest sens, s-au făcut și ieșiri organizate în vederea evanghelizării, de către un grup de mai mulți frați din Biserică Filadelfia, coordonați de fr. Păstor Matei Țărmure și fr. Simon Vlasin în luna august 2014, în mai multe localități din zonă TG-Jiu, precum și la câteva orfelinate și un azil de bătrâni. De asemenea, mai mulți frați din Biserică Filadelfia, au sprijinit financiar la construcția unei biserici penticostale în localitatea Sâmbotin-Gorj, în această localitate nemaifiind altă biserică penticostală. Astfel, cu ajutorul lui Dumnezeu, deschiderea acestui local s-a făcut pe data de 05 aprilie 2015, la eveniment participând și fr. păstor Grigore Cretă. Realizând implicarea activă în zonă a Bisericii Golgota, precum și posibilitatea colaborării prin fr. Păstor de acolo, Aurel Botanel, în lucrarea de evanghelizare, s-a hotărât implicarea financiară constanța, cu sumă de 300 € lunar, această sumă fiind destinată acoperirii cheltuielilor cu deplasarea a celor implicate în lucrarea de evanghelizare în cele 9 localități în vremea aceea, iar acum sînt 11 localități unde s-au creat filii ale Bisericii Golgota. De asemenea, câțiva frați susțin constant prin sumă de 200 € lunar, vizite lunare cu pachete la un azil de 80 bătrâni, precum și o masă pe săptămâna unor tineri ce au crescut la orfelinat și trăiesc actual în condiții dificile. 

-OLTENIA: S-au pus bazele unei colaborări mai strânse  cu Biserică locală din Tg-Jiu- GOLGOTA de aprox. 2 ani. 

Aici, avem 3 frați plecați din Biserică: este vorba de familia Pop Timotei și Getă, cărora li s-a născut de curând băiețelul Etienne Jeremy. Tot pe câmpul de misiune este plecată și soră Emilia Benegui de 1 an și jumătate. Acești frați o ajută pe soră Măria Iordănescu și soțul sau în lucrarea destul de vastă la față locului ce cuprinde 2 orfelinate cu aprox. 40 copii, mai multe Biserici și puncte de evanghelizare, școli cu predare pentru copiii fără posibilități, din orașele Patna și Darbanga și periferiile acestor orașe, foarte sărace și dense demografic. Pentru susținerea acestor frați, Biserică Filadelfia contribuie atât cu rugăciune dar și cu un ajutor financiar de 300 € lunar, în vederea acoperirii unei părți a cheltuielilor lor. Pe lângă această, sunt frați din Biserică ce îi mai susțin financiar pentru acoperirea cheltuielilor precum și pentru a susține anumite programe de evanghelizre precum cel ce a avut loc cu ocazia sărbătorii de Nașterea Domnului Isus, unde au participat aprox. 1000 copii, cărora li s-a vorbit de insamnatatea acestei sărbători la creștini, necunoscută pentru majoritatea dintre ei și li s-au împărțit alimente și cadouri. Să ne rugăm că DUMNEZEU să lucreze în continuare spre mântuirea oamenilor de acolo și să-i ocrotească pe frații noștri.

-MADAGASCAR: Biserică noastră este implicată în special prin susținerea financiară acordată Centrului Evidence implicat direct în lucrarea de acolo. 

În Madagascar, Biserică noastră este implicată financiar prin Centrul Evidence (prin prima colectă ce se obișnuiește în Biserică). Acesta se ocupă direct de lucrarea la față locului, în care sunt școlarizați aprox. 300 de copii defavorizați, cărora li se oferă și masă zilnică . Mai sunt create și centre de îngrijire medicală pentru cei defavorizați. Din Biserică noastră au mers frați atât la acest centru susținut de Evidence, cât și în lucrarea în care este implicat fr. Saitis, ce a trecut și prin Biserică noastră. De asemenea, sunt frați din Biserică noastră ce “paraineaza” (susțin) lunar copii în acest centru.

-REPUBLICA MOLDOVA: Aici urmează a se clarifica modul de implicare în urmă unor detalii pe care le așteptăm de la față locului. 

Aici, deși în urmă cu mai mulți ani, încă din 2007, Biserică noastră s-a implicat în ahizitionarea unui centru ce se intenționează a deveni o tabără creștină pentru copii orfani și defavorizați, proiectul a fost blocat pentru o perioadă din motive administrative și financiare. Acest centru cuprinde 6 căsuțe și o cantină, unde ar putea fi cazați zilnic aprox. 100 copii ce sunt plasați în orfelinate. Noi ne rugăm și sperăm în demararea, sau mai bine-zis continuarea acestui proiect, prin a ne angajă cu o anumită sumă- necesară pentru terminarea unei căsuțe și susținerea constanța a acesteia. Această, însă, doar în eventualitatea deschiderii acestui centru, prin grijă celor de acolo. Deci, frații de acolo ar urmă să se asigure de finanțarea necesară pentru deschiderea acestui campus.

-Misiunea locală ILE DE FRANCE: Un grup extins din Biserică noastră este implicat în acțiuni regulate de evanghelizare și consiliere în Paris și zonă pariziană. 

S-au format grupuri de frați din Biserică care se ocupă cu acțiunea de evanghelizare și consiliere “de la om la om “, în Paris și regiunea pariziană. Astfel s-au împărțit mii de broșuri și Noi Testamente și multora li s-a vestit Evanghelia pe străzile Parisului. Unii dintre cei ce au beneficiat în urmă acestei lucrări, sunt deja în Biserică sau urmează să se înscrie la cathicheza. Ținând cont că aici este un câmp vast de lucru, va invităm pe cât mai mulți să va implicați în această lucrare. 

-Pe lângă aceste zone (puncte) în care Biserică este implicată mai constant, au mai avut loc ACTIUNI OCAZIONALE de ajutorare materială a unor familii în nevoi, în județele Bacău, Piatră-Neamț și Bistrița. 

Această acțiune de ajutorare în 2015, a avut loc în zone rurale din județele Bacău, Piatră-Neamț și Bistrița. Cu această ocazie. Au beneficiat de aceste ajutoare, 244 familii aflate în nevoi; sau adunat aproximativ 7 tone de ajutoare din partea bisericii. Acestea au conținut alimente neperisabile în ambalaj original, produse de igiena, jucării pentru copii; literature creștină; haine. Acestea s-au colectat în perioda octombrie-noiembrie 2015 de la membrii Bisericii, fiind stocate într-un local unde timp de 7 zile aprox 250 ore de lucru, mai mulți frați și surori au triat și împachetat aceste ajutoare, nominative, în funcție de situația acelor familii în nevoi, având liste clare din partea unor biserici și asociații creștine din acele zone. S-au luat în considerare doar cazurile controlate și cu nevoi mari. Mulțumim încă o data pe pe această cale tuturor fraților și surorilor implicați precum și societății EVO PRO SRL, condusă de fr. Pocsoara Pavel ce s-a implicat în transportul acestor ajutoare, ce au fost distribuite la față locului de către echipe din Biserică noastră. DUMNEZEU să-i binecuvînteze pe toți cei implicați!

Pe lângă aceste acțiuni, sunt frați din Biserică ce susțin lunar cu 200 €, lucrarea de evanghelizre la sate din zonă Bacău.

 

Responsabili din partea Bisericii, ce formează echipă de misiune, sunt frații:

-Nelu RUS -Cornel PETRIC
-Adrian DRAGOTA -Sergiu LUNG
-Sorin VIDREAN -Cornel POPESCU
-Gabi MĂTANIE -Cristi BENEGUI

-

Isus Hristos să se folosească de fiecare dintre noi !