Duhul Domnului, un duh de viatã Cu putin timp în urmã am sãrbãtorit revãrsarea Duhului Sfânt care ne aduce aminte de promisiunea lui Isus Hristos: ‘’Si eu voi ruga pe Tatãl si El vã va da un alt Mângãietor, care sã rãmânã cu voi în veac ‘’ (Ioan 14 : 16). Mângâietor în limba greacã înseamnã ‘’ a fi lângã ‘’. În Faptele Apostolilor revãrsarea Duhului la Rusalii constituie momentul când ucenicii au experimentat ei însisi aceastã manifestare a lui Dumnezeu care o face prin Duhul Sãu cel Sfânt . Din acest moment putem sã spunem cã a avut loc începutul

 more